Centrum dobrovoľníctva - Infobod

Centrum voľného času Žiar nad HronomCentrum dobrovoľníctvaPre podporu a rozvoj dobrovoľníctva v meste Žiar nad Hronom vznikol Infobod Centra dobrovoľníctva. Centrum voľného času v Žiari nad Hronom na základe zmluvy o spolupráci s Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici sa stalo Informačným bodom o dobrovoľníctve v regióne Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica. SWOT analýza ukázala silné i slabé stránky dobrovoľníctva v našom regióne. Najväčším nedostatkom v oblasti využívania dobrovoľníctva v bežnom spoločenskom živote je veľmi nízka informovanosť o možnostiach stať sa dobrovoľníkom alebo v opačnom prípade využívanie dobrovoľníkov v organizáciách.

Infobod Centra dobrovoľníctva nájdete v priestoroch Centra voľného času na Ul. M.R. Štefánika, kde vám radi poradíme či už v legislatívnych alebo praktických činnostiach spojených s dobrovoľníctvom, prípadne nás môžete kontaktovať na mailovej adrese pedagogikacvczh@gmail.com, telefonicky: 0905 295 556, 045/673 33 48.