Eurodesk - pobočka

Eurodesk - pobočka

Chceš študovať, cestovať, pracovať alebo nájsť partnerov pre svoj projekt? Nevieš ako na to? Nechce sa ti prehrabávať obrovským množstvom informácií? Cez EURODESK nájdeš odpovede rýchlejšie, prehľadnejšie a na mieru.

EURODESK predstavuje európsku informačnú sieť, ktorej úlohou je poskytovať informácie a rady pre mladých ľudí a všetkých tých, ktorí sa mládeži venujú profesionálne.

EURODESK sumarizuje a sprehľadňuje európske informácie tak, aby boli zrozumiteľnejšie. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, na základe telefonickej, písomnej alebo elektronickej žiadosti. Niektoré z informácií môžete nájsť priamo na www.eurodesk.sk alebo na www.eurodesk.eu.

Hlavné cieľové skupiny predstavujú:

  • mladí ľudia,
  • mládežnícki pracovníci a pracovníčky,
  • pedagógovia,
  • mimovládne organizácie,
  • samospráva, verejné a štátne inštitúcie.

Významnú časť informácií, ktoré EURODESK šíri, predstavujú mobilitné informácie. Ide o rôzne praktické rady, návody, užitočné adresy a web linky pre tých, ktorí by chceli v zahraničí krátkodobo, resp. dlhodobo študovať, pracovať, bývať, absolvovať stáž, mládežnícku výmenu, dobrovoľnícky pobyt alebo len vycestovať do zahraničia na kratšie obdobie.

Pre tých, ktorí by sa chceli dozvedieť niečo viac o Európskej únii, sme spracovali základné informácie o jej histórii, inštitúciách, ako aj o spôsobe fungovania a financovania EÚ.

Eurodesk môžete nájsť aj v priestoroch Mestskej obývačky, kde má svoju pobočku.