Európska dobrovoľnícka služba

EDS je Európska dobrovoľnícka služba, ktorá umožňuje mladým ľuďom vycestovať von do zahraničia a realizovať tak projekt EDS v niektorej z členských krajín Európskej únie, prípadne v ostatných krajinách sveta. Téma projektu môže byť rôznorodá a dotýkať sa oblasti kultúry, športu, sociálnej starostlivosti, umenia, ekológie...

Hlavným cieľom EDS je podporiť solidaritu a toleranciu medzi mladými ľuďmi a umožniť im tak skúsenosť z neformálneho vzdelávania. EDS môže pomôcť mladým ľuďom získať nové zručnosti a skúsenosti a podporiť tak ich osobnostný ako aj profesionálny rast.

Kto sa môže stať dobrovoľníkom a ako?

Dobrovoľníkom sa môže stať každý mladý človek vo veku od 18 do 30 rokov. Dobrovoľník musí mať trvalé bydlisko v Slovenskej republike, prípadne v iných programových alebo partnerských krajinách.
Mladí ľudia s nedostatkom príležitostí, vrátane mladých ľudí s postihnutím sa môžu zúčastniť EDS už vo veku od 16 rokov.

EDS môžu vykonávať po dobu od 2 do 12 mesiacov vo všetkých krajinách Európskej únie, krajinách EZVO (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko), programových krajinách a ostatných krajinách sveta. V prípade dobrovoľníkov s nedostatkom príležitostí sa obdobie trvania aktivít projektu môže skrátiť a to v čase od 2 týždňov do 2mesiacov.

Dobrovoľníkovi je z grantu hradená cesta na projekt a spať, ubytovanie, strava, poistenie a vreckové.

Ako si nájsť vysielajúcu a hostiteľskú organizáciu?

V prípade, že sa rozhodnete stať sa dobrovoľníkom, musíte kontaktovať niektorú z vysielajúcich organizácii na území Slovenskej republiky. Takáto organizácia Vám pomôže s prípravou projektu, s Vašou celkovou prípravou pred odchodom na EDS a bude s Vami udržiavať kontakt a poskytovať podporu počas trvania EDS.

Vysielajúcu organizáciu nájdete v medzinárodnej databáze akreditovaných organizácií, tak ako aj Vašu budúcu hostiteľskú organizáciu v ktorej budete vykonávať svoje aktivity.

Hostiteľskú organizáciu si môžete nájsť sami, alebo s pomocou vysielajúcej organizácie.

Cieľom programu je naučiť sa nové veci a získať cenné skúsenosti formou neformálneho vzdelávania na zaujímavých projektoch v zahraničí.