Mestská obývačka

Mestská obývačka

Pod slovom obývačka si každý z nás predstaví niečo iné - oddych po náročnom dni, miesto na stretávanie sa, priestor na rodinné oslavy či možnosť sledovania svetového i domáceho diania. Takúto obývačku má aj naše mesto.

V roku 2009 bola v priestoroch mestskej plavárne zriadená Mestská obývačka - miesto, kde sa stretáva Mestský mládežnícky parlament, združujú sa mladí ľudia, organizujú workshopy a rôzne akcie.

Hlavným cieľom zriadenia Mestskej obývačky je podporiť participáciu mladých ľudí v meste. To predpokladá nasledujúce činnosti:

  • organizovať pravidelné stretnutia Mestského mládežníckeho parlamentu v Žiari nad Hronom,
  • zapájať mladých ľudí do aktivít realizovaných mestom,
  • poslať čo najväčší počet mladých ľudí na národné a medzinárodné školenia ohľadne mládežníckych projektov (dobrovoľníctvo, zahraničné výmeny, medzinárodná spolupráca a pod.),
  • poskytnúť mladým ľuďom dostatok informácii, aby sa mohli začať aktívne realizovať,
  • poskytnúť mladým ľuďom priestor na ich vlastné aktivity,
  • vytvoriť systematickú komunikáciu a spoluprácu medzi Mestským mládežníckym parlamentom a miestnou samosprávou,
  • zvýšenie záujmu mladých ľudí o odlišné kultúrne, sociálne a etnické kultúry,
  • poskytnúť organizáciám pracujúcim s mládežou priestor na rôzne aktivity a rozvoj aktívnej spolupráce s mestom.

V jej priestoroch, ktoré sú v Mestskej plavárni, si nájde to svoje hlavne mládež. Toto miesto vzniklo vďaka finančnej podpore programu Mládež v akcii. Slúži hlavne pre aktivity ako je stretávanie mladých ľudí, resp. uzavretá spoločnosť pre neformálne skupiny a združenia, získanie informácii v oblasti európskej dobrovoľníckej služby, možnostiach mladých ľudí počas a po skončení strednej školy, zaujímavých podujatiach i rôznom trávení voľného času, získanie informácii z nových encyklopédií, ktoré sa nachádzajú v týchto priestoroch, prístup na internet za symbolickú cenu či laminovanie, kopírovanie dokumentov za prístupné ceny či už spomínaný oddych po náročnom dni v príjemnom prostredí pri čaji, minerálke či kávičke.

Mestská obývačka je otvorená počas pracovných dní od 13.00 do 17.00 hod. Záujemcovia sa môžu bližšie informovať aj e-mailom na: mestska.obyvacka@gmail.com.