Mestský mládežnícky parlament

Mestský mládežnícky parlament

Mestský mládežnícky parlament (MMP) je reprezentantom mladých ľudí v meste Žiar nad Hronom. Pestuje u mladých ľudí zodpovednosť a spoluúčasť na vedení a rozvoji mesta, podieľa sa na riešení problémov mládeže v meste Žiar nad Hronom, pričom aktívne spolupracuje s orgánmi samosprávy, občianskymi združeniami a inými organizáciami na území mesta, výchovne pôsobí v oblasti prevencie závislostí, ochrany životného prostredia a zdravého spôsobu života. Zároveň sa aktívne podieľa pri organizovaní podujatí pre mládež a spolupracuje s podobnými organizáciami a inštitúciami na Slovensku aj v zahraničí. MMP ZH nie je nadradeným orgánom jednotlivých školských parlamentov, ale chce s nimi aktívne spolupracovať.


MMP ZH vykonáva najmä tieto činnosti:

  • zaoberá sa problémami žiakov a študentov základných a stredných škôl, rovnako aj otázkami ich ďalšieho vzdelávania,
  • spolupracuje s organizáciami zaoberajúcimi sa aktivitami pre deti a mládež v Slovenskej republike,
  • organizuje a podporuje kultúrne, vzdelávacie a športové podujatia, spolupracuje s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami a športovými klubmi,
  • zameriava sa na osvetu mladých ľudí v oblasti zdravia, protidrogovej tematiky a ochrany životného prostredia,
  • spolupracuje s primátorom a orgánmi mesta a jeho mestských častí, ako aj s príslušnými orgánmi štátnej správy,
  • spolupracuje s aktívnymi jednotlivcami i skupinami, pokiaľ nie sú členmi MMP ZH,
  • a iné, vychádzajúce priamo z aktuálnych potrieb a záujmov mládeže.

MMP je určený pre všetkých mladých ľudí vo veku približne od 14 do 30 rokov. Hlavne pre tých tvorivých, akčných a schopných nájsť si čas na rôzne aktivity v meste.

Neváhala som a povedala ÁNO!"

V prípade, že sa aj vy chcete stať členom MMP, budete mať nielen niekoľko úloh, ale tiež rôzne výhody. „Raz sa ma niekto opýtal, či by som sa nechcela stať členkou Mestského mládežníckeho parlamentu a ja som zaváhala," spomína Eliška Katinová, členka MMP a pokračuje: „Nie preto, že by som nechcela, ale preto, že som mala strach z nových ľudí a komunikačnej bariéry, ktorá existuje medzi rôznymi ľuďmi s inými záľubami. Nakoniec som si povedala, že zmena je život, a tak som to prijala. Presne toto sa mi stalo pred rokom, keď som prvýkrát ako nová členka sedela v Mestskej obývačke a predstavovala sa starším členom. Teraz, po roku spoločnej práce, keď sa ma naša koordinátorka Dominika Švecová opýtala, či ešte budem členkou a či sa plánujem zapojiť, neváhala som a povedala ÁNO. Keď som tam sedela pred rokom, nevedela som čo povedať, mala som strach, že tam nebudem mať čo robiť, že nebudem dosť dobrá. Moje obavy boli zbytočné. Vďaka tejto skupine som spoznala pár ľudí, na ktorých teraz nedám dopustiť a projekty organizované Mestským mládežníckym parlamentom ma poháňajú vpred. Sú to projekty zamerané na komunikáciu s deťmi, takže sa organizuje napríklad Mikuláš, Deň detí alebo pre širšiu verejnosť Deň objatí či Betlehemské svetlo. Členov parlamentu si občas "prepožičia" aj mesto a MsKC, keď potrebujú výpomoc pri organizovaní nejakých väčších projektov. Ale o prácu v parlamente nikdy nie je núdza. Okrem týchto vecí som zažila množstvo vecí počas projektu My message is my culture, kde sme pracovali s mládežou z iných krajín ako sú Litva, Poľsko, Rumunsko a Bulharsko. Okrem zdokonalenia v angličtine sme spoznali nových ľudí a zažili neopakovateľné veci. Aktívnych členov MMP vďaka tomu, že sa vo svojom voľnom čase zúčastnia takýchto podujatí, mesto odmenilo vstupom zadarmo na Mestskú krytú plaváreň a v letných mesiacoch takisto vstupom na Mestské plážové kúpalisko. Tak neváhaj a pridaj sa k nám, radi ťa prijmeme medzi seba."

Zasadnutia Mestského mládežníckeho parlamentu sa konajú v priestoroch Mestskej obývačky na plavárni v Žiari nad Hronom.

Prihlásiť sa do MMP môžete na e-mailovej adrese: dominika.svecova@ziar.sk, kde získate aj ďalšie informácie a odpovede na vaše otázky.