Mládežnícke výmeny

Máš chuť stretnúť sa s mladými ľuďmi z iných krajín, spoznať ich krajinu a kultúru a diskutovať o spoločne vybranej téme? Potom sú nasledujúce riadky určené práve pre Teba.

Kto sa môže výmeny zúčastniť?

Mládežníckej výmeny sa môžu zúčastniť mladí ľudia od 13 do 25 rokov s trvalým pobytom v programovej krajine. Malý počet účastníkov skupiny môže mať viac ako 25 rokov, ale účastníci nesmú byť starší ako 30 rokov.

Koľko musí (môže) byť účastníkov?

Každá mládežnícka výmena musí mať minimálne 16 a maximálne 60 účastníkov okrem skupinových vedúcich.

Prečo mať skupinových vedúcich?

Každá partnerská skupina musí mať skupinového vedúceho, ktorý sprevádza skupinu mladých ľudí, dohliada na ich bezpečnosť, motivuje a podnecuje na aktívne zapájanie sa do jednotlivých činností. Mládežnícky vedúci musí mať min. 18 rokov.

Ako dlho môže (musí) projekt trvať?

Minimálna hranica dĺžky trvania projektu nie je stanovená, ale musí mať dostatočne dlhý priestor na prípravu aktivít a na ich zhodnotenie. Maximálna dĺžka je 15 mesiacov.

Minimálna dĺžka trvania aktivít je 6 dní, maximálna 21 dní (okrem dní určených na cestovanie).

Pre ktoré krajiny je určená táto akcia?

Do tejto akcie sa môžu zapojiť mladí ľudia s nasledovných programových krajín:

  • Členské štáty európskej únie (EÚ): Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia.
  • Programové krajiny európskej asociácie voľného obchodu (EFTA), ktoré sú členmi Európskeho ekonomického priestoru (EEA): Island, Lichtenštajnsko, Nórsko.
  • Programové krajiny, ktoré sú kandidátmi na vstup do Európskej únie: Turecko.

Základné pravidlo výmeny: Akákoľvek výmena musí zahŕňať minimálne dve rozdielne programové krajiny, z ktorých aspoň jedna je členským štátom EÚ.

Výmena musí byť podložená jasným a štruktúrovaným programom a tomu zodpovedajúcimi pracovnými metódami. Mladí ľudia tak dostávajú príležitosť byť maximálne zapojení do prípravy, realizácie a hodnotenia. Vhodnými metódami sú: práca v národnostne zmiešaných skupinách, role play, diskusia, workshopy, návštevy projektov a organizácií, simulácia, zážitkové aktivity.

Kde nájdem aktuálne ponuky? Napríklad aj tu: