OZ ZaŽiar

OZ ZaŽiar

Občianske združenie ZaŽiar vzniklo v roku 2009 z neformálnej skupiny pod vedením vtedajšej koordinátorky práce s mládežou, Michaely Pribilincovej. Hlavným dôvodom bola možnosť získavať finančné prostriedky z rôznych grantov, ktoré podporujú aktivity mladých ľudí. Prioritnou cieľovou skupinou je hlavne žiarska mládež vo veku od 15 - 30 rokov. Medzi prioritné aktivity v prvom rade hlavne patrí príprava a organizácia podujatí pre deti a mládež. Zapája sa do rôznych projektov, spolupracuje so slovenskými a zahraničnými organizáciami. Komunikuje a vyhľadáva nové možnosti zapojenia sa žiarskej mládeže. Pôsobí ako vysielajúca a koordinujúca organizácia pre zahraničných dobrovoľníkov v rámci európskej dobrovoľníckej služby. OZ ZaŽiar využíva hlavne možnosti, ktoré ponúka program Mládež v akcii (po novom Erasmus+).

Za posledné obdobie pod záštitou OZ boli vydané 4 brožúrky My, Žiarčania. Prvá brožúrka - jej hlavným cieľom bolo predstaviť mesto Žiar nad Hronom, jeho históriu a hlavne organizácie, či skupiny, ktoré pôsobia na území mesta a venujú sa mládeži. Oslovené organizácie napísali o sebe krátku prezentáciu a poskytli fotky z ich aktivít. Druhá brožúrka bola zameraná na krásy prírody, ktorá sa nachádza v okolí Žiaru nad Hronom. Tretia brožúrka obsahuje prehľad o stredných a vysokých školách z blízkeho okolia a prostredníctvom základných informácií sa snaží uľahčiť výber na ďalšie štúdium. Štvrtá brožúrka predstavuje najväčším zamestnávateľov v meste Žiar nad Hronom a poukazuje na význam dobrovoľníctva. Brožúrky môžete nájsť v Mestskej obývačke (1. poschodie Mestskej plavárne).

ZaŽiar spolupracuje v rámci rôznych stretnutí na Slovensku a v zahraničí s organizáciami, ktoré sa zaoberajú podobnými aktivitami. V tejto sfére nedochádza k súťaživosti, lebo všetci máme spoločný cieľ a to pomáhať mladým ľuďom k efektívnemu využitiu ich voľného času. Radíme si a pomáhame s dobrou praxou a odporúčaniami.

Kontakt: www.zaziar.sk.

Brožúrka My, Žiarčania

Brožúrka My, Žiarčania

Brožúrka My, Žiarčania