Školenia

Aktuálne národné či medzinárodné školenia na rôzne témy a oblasti, ktoré vás zaujímajú môžete nájsť webovej stránke www.iuventa.sk.

Pozvánka na školenia organizované Slovenským inštitútom mládeže - Iuventa: